Витяги зі Статуту ОСТ, що стосуються постійних жителів
01.дек.2012
Витяги зі Статуту ОСТ «Русанівський масив»,
що стосуються постійних жителів Русанівських Садів

4.1. Учасниками Об’єднання є садівницькі товариства, які розташовані на території садівницького масиву «Русанівські Сади». Учасниками об’єднання можуть стати також інші садівницькі товариства, об’єднання садівницьких товариств, громадські організації та юридичні особи, а також фізичні особи – власники чи користувачі будинків  на території ОСТ «Русанівський масив» з умовами для постійного проживання (опалення, водопостачання, утилізація відходів тощо).

4.2.1.  Фізична особа – учасник Об’єднання має сплачувати індивідуальний вступний внесок та щорічні членські внески, розміри яких встановлює Рада голів товариств.
 
4.2.2. Фізичній особі – учаснику Об’єднання на підставі рішення Правління Об’єднання видається членська книжка як основний документ, що підтверджує проживання цієї особи на території ОСТ «Русанівський масив». Форму членської книжки затверджує Рада голів.

4.8. Вступ до Об’єднання здійснюється:
- юридичних осіб – за рішенням Ради голів;
- для фізичних осіб – за рішенням Правління Об’єднання, що підлягає подальшому затвердженню Радою голів.

4.8.1. Підставою для вступу до Об’єднання є письмова заява особи.
До заяви додаються: юридичною особою – ксерокопія свідоцтва про реєстрацію та статуту; фізичною особою – ксерокопія паспорту та Державного акта на право власності на земельну ділянку.
Юридична особа повинна надати також завірену копію рішення про вступ до Об’єднання.
Крім цього, вступник до Об’єднання повинен вказати свої контактні адреси та телефони.

4.8.2. Особа стає учасником Об’єднання після ухвалення рішення про прийняття її до Об’єднання і сплати нею вступного, членського та цільових внесків.

4.8.3. Право участі підтверджується юридичним особам – письмовою довідкою Об’єднання, яка підписується головою та головним бухгалтером Об’єднання, а фізичним особам – записами в членській книжці, що підписуються головою, секретарем та бухгалтером Об’єднання.

4.9. Учасник Об’єднання має право вийти з Об’єднання, подавши заяву голові Об’єднання.

5.12. Для забезпечення діяльності Об’єднання учасники Об’єднання сплачують вступні, членські, цільові та інші внески, що сплачуються в касу і на банківські рахунки Об’єднання.

5.12.1. Вступний внесок сплачуються учасником одноразово при вступі до Об’єднання в розмірі, встановленому Радою голів.

5.12.5. Членські внески постійних жителів Русанівських Садів – власників чи користувачів будинків з умовами для постійного проживання (опалення, водопостачання, утилізація відходів тощо), згідно з рішеннями Правління Об’єднання, скеровуються на забезпечення потреб цієї категорії жителів Русанівських Садів: розчищення доріг від снігу взимку, постійне освітлення вулиць, цілорічна охорона будинків, оплата праці двірників тощо.

6.1.12. Садівники, які спорудили на своїх земельних ділянках будинки з умовами для постійного проживання і які постійно проживають на території ОСТ «Русанівський масив», можуть створювати свій координуючий орган чи обирати своїх повноважних представників з метою налагодження тіснішої співпраці з Радою голів і Правлінням Об’єднання та належного інформування керівних органів Об’єднання про проблеми й потреби цієї категорії садівників. Питання процедури створення такого органу та вступу до його складу регулюються Радою голів. У разі створення такого органу він має право делегувати свого представника до складу Ради голів.