Постійні жителі
Витяги зі Статуту ОСТ, що стосуються постійних жителів Надрукувати Надіслати електронною поштою
01.дек.2012
Витяги зі Статуту ОСТ «Русанівський масив»,
що стосуються постійних жителів Русанівських Садів

4.1. Учасниками Об’єднання є садівницькі товариства, які розташовані на території садівницького масиву «Русанівські Сади». Учасниками об’єднання можуть стати також інші садівницькі товариства, об’єднання садівницьких товариств, громадські організації та юридичні особи, а також фізичні особи – власники чи користувачі будинків  на території ОСТ «Русанівський масив» з умовами для постійного проживання (опалення, водопостачання, утилізація відходів тощо).

4.2.1.  Фізична особа – учасник Об’єднання має сплачувати індивідуальний вступний внесок та щорічні членські внески, розміри яких встановлює Рада голів товариств.
 
4.2.2. Фізичній особі – учаснику Об’єднання на підставі рішення Правління Об’єднання видається членська книжка як основний документ, що підтверджує проживання цієї особи на території ОСТ «Русанівський масив». Форму членської книжки затверджує Рада голів.

4.8. Вступ до Об’єднання здійснюється:
- юридичних осіб – за рішенням Ради голів;
- для фізичних осіб – за рішенням Правління Об’єднання, що підлягає подальшому затвердженню Радою голів.

4.8.1. Підставою для вступу до Об’єднання є письмова заява особи.
До заяви додаються: юридичною особою – ксерокопія свідоцтва про реєстрацію та статуту; фізичною особою – ксерокопія паспорту та Державного акта на право власності на земельну ділянку.
Юридична особа повинна надати також завірену копію рішення про вступ до Об’єднання.
Крім цього, вступник до Об’єднання повинен вказати свої контактні адреси та телефони.

4.8.2. Особа стає учасником Об’єднання після ухвалення рішення про прийняття її до Об’єднання і сплати нею вступного, членського та цільових внесків.

4.8.3. Право участі підтверджується юридичним особам – письмовою довідкою Об’єднання, яка підписується головою та головним бухгалтером Об’єднання, а фізичним особам – записами в членській книжці, що підписуються головою, секретарем та бухгалтером Об’єднання.

4.9. Учасник Об’єднання має право вийти з Об’єднання, подавши заяву голові Об’єднання.

5.12. Для забезпечення діяльності Об’єднання учасники Об’єднання сплачують вступні, членські, цільові та інші внески, що сплачуються в касу і на банківські рахунки Об’єднання.

5.12.1. Вступний внесок сплачуються учасником одноразово при вступі до Об’єднання в розмірі, встановленому Радою голів.

5.12.5. Членські внески постійних жителів Русанівських Садів – власників чи користувачів будинків з умовами для постійного проживання (опалення, водопостачання, утилізація відходів тощо), згідно з рішеннями Правління Об’єднання, скеровуються на забезпечення потреб цієї категорії жителів Русанівських Садів: розчищення доріг від снігу взимку, постійне освітлення вулиць, цілорічна охорона будинків, оплата праці двірників тощо.

6.1.12. Садівники, які спорудили на своїх земельних ділянках будинки з умовами для постійного проживання і які постійно проживають на території ОСТ «Русанівський масив», можуть створювати свій координуючий орган чи обирати своїх повноважних представників з метою налагодження тіснішої співпраці з Радою голів і Правлінням Об’єднання та належного інформування керівних органів Об’єднання про проблеми й потреби цієї категорії садівників. Питання процедури створення такого органу та вступу до його складу регулюються Радою голів. У разі створення такого органу він має право делегувати свого представника до складу Ради голів.
 
Засновники об’єднання постійних жителів Русанівських Садів Надрукувати Надіслати електронною поштою
01.дек.2012
Засновники об’єднання
постійних жителів Русанівських Садів
 1. Александрова Ж. (12.7.09)
 2. Андрющенко Л. (4.11.12)
 3. Бакова Т. (16.5.10)
 4. Балландін І. (6.6.09)
 5. Бекетова О. (4.11.12)
 6. Бердник І. (7.8.10)
 7. Білий Т. (26.5.09)
 8. Бовт А. (2009)
 9. Бондарєва О. (4.11.12)
 10. Бороденко Н. (4.7.09)
 11. Бурова О. (16.1.10)
 12. Бутвин Б. (25.12.10)
 13. Василина Л. (20.5.09)
 14. Василина С. (20.5.09)
 15. Василина С. (4.11.12)
 16. Ватоліна Н. (26.3.10)
 17. Волконеску Ю.
 18. Воробйова Г. (24.9.09)
 19. Герус В. (14.2.10)
 20. Горобченко С. (5.6.10)
 21. Городецька Л. (16.5.09)
 22. Грикун О. (17.04.10)
 23. Давидов В. (4.11.12)
 24. Даниленко А. (31.5.09)
 25. Довжок Ж. 27.6.09)
 26. Енгель І. (19.5.10)
 27. Єжов Д. (17.5.09)
 28. Єжов С. (17.5.09)
 29. Жадобко Г. (11.7.09)
 30. Зайцева А. (18.7.10)
 31. Зайцева Н. (6.6.10)
 32. Закарлюка Є. (4.11.12)
 33. Ілляш М.Г (10.2009)
 34. Камишанський М. (17.5.09)
 35. Карпухін В. (17.5.09)
 36. Кирієнко Т.В (17.5.09)
 37. Кізуб О. (10.3.11)
 38. Клейменова Л. (17.5.09)
 39. Коваль О. (24.5.09)
 40. Костирєва О. (4.11.12)
 41. Котович О. (5.6.10)
 42. Кудінова Н. (31.5.09)
 43. Кузьмінська І. (4.11.12)
 44. Куликівська В. (17.5.09)
 45. Куликівський В. (4.11.12)
 46. Курус І. (17.5.09)
 47. Кушпира С. (4.11.12)
 48. Лемеш С. (4.11.12)
 49. Лисенко О. (4.11.12)
 50. Литвиненко В. (31.5.09)
 51. Лівшиць Е. (23.05.09)
 52. Літовчук В. (24.7.10)
 53. Ломан В. (12.8.09)
 54. Любимова О. (4.3.09)
 55. Лякішева І. (4.11.12)
 56. Мажуга В. (4.11.12)
 57. Максименко Є. (6.6.09)
 58. Манасян Г. (2.8.09)
 59. Мельников І. (27.6.09)
 60. Мерзлякова Л. (25.12.10)
 61. Михайлов С.
 62. Михайлова Є. (4.11.12)
 63. Мішин Ю. (4.11.12)
 64. Можаровський Г. (4.11.12)
 65. Мотусевич В. (17.5.09)
 66. Нагірна Т. (12.7.09)
 67. Найда А. (17.8.09)
 68. Настенко Г. (23.5.09)
 69. Норчук Є. (20.10.12)
 70. Оганесян А. (7.8.10)
 71. Окладна В. (4.11.12)
 72. Омельченко В. (1.5.10)
 73. Онищук К. (21.6.09)
 74. Омельянович Р. (28.8.10)
 75. Охотова Л. (4.11.12)
 76. Павленко О.
 77. Пенькова К. (21.2.10)
 78. Петрученко Л. (3.1.10)
 79. Пілоян О. (1.5.10)
 80. Поліщук Г. (4.11.12)
 81. Поліщук Ф. (4.11.12)
 82. Поруцький О. (4.11.12)
 83. Репкін Д. (4.11.12)
 84. Рогова Н. (16.5.10)
 85. Роговська Л. (4.11.12)
 86. Роговська Л. (27.5.09)
 87. Рокосуєв А. (4.11.12)
 88. Романенко О. (4.11.12)
 89. Руденко С. (16.5.10)
 90. Рябчун О. (4.11.12)
 91. Сагарда А. (8.5.10)
 92. Свищук А. (4.11.12)
 93. Сильниченко Р. (4.11.12)
 94. Симоненко Н. (19.12.09)
 95. Синиця С. (17.5.09)
 96. Скарченко К. (3.9.10)
 97. Скоріна О. (15.12.09)
 98. Слензак І. (4.11.12)
 99. Сокуренко О. (20.3.11)
 100. Соловйов В. (17.5.09)
 101. Степанюк Ж. (15.7.09)
 102. Степанюк Н. (4.11.12)
 103. Сушко В. (16.5.10)
 104. Талденко С. (23.1.10)
 105. Тепенкова І. (12.7.09)
 106. Терещенко Н. (17.5.09)
 107. Тифанюк В. (4.11.12)
 108. Ткаченко О. (17.5.09)
 109. Торгашова Л. (14.12.09)
 110. Уманець О. (4.11.12)
 111. Хайрутдінов А. (4.11.12)
 112. Хайрутдінова О. (4.11.12)
 113. Хесаракі С. (20.11.10)
 114. Хомич Л. (12.9.09)
 115. Хукаленко О. (16.5.09)
 116. Фадєєв О. (4.11.12)
 117. Филимонова О. (6.6.09)
 118. Фортуненко В. (26.3.10)
 119. Шевченко В. (17.5.09)
 120. Шевчук Н. (4.7.09)
 121. Шестопалов С. (14.6.09)
 122. Якобсен О. (29.7.09)
 123. Яхно В.
 
Про створення самоврядного об’єднання постійних жителів Надрукувати Надіслати електронною поштою
01.дек.2012
Про створення самоврядного об’єднання
постійних жителів Русанівських Садів
З метою захисту прав та інтересів постійних жителів території Русанівських Садів, а також підвищення їхньої ролі в розв’язанні проблем та в розвитку цього житлового масиву збори вирішили:
1. Констатувати створення об’єднання постійних жителів Русанівських Садів, передбаченого пунктами 4.1 – 4.2.2 та 6.1.12 Статуту ОСТ «Русанівський масив».
2. Вважати засновниками об’єднання постійних жителів Русанівських Садів:
- учасників цих зборів постійних жителів території ОСТ «Русанівський масив» (згідно з відомостями про реєстрацію);    
- осіб, які протягом 2009–2012 років подали заяви про вступ до ОСТ «Русанівський масив» як фізичні особи (за їх згодою).
3. Призначити координатором об’єднання постійн их жителів Русанівських Садів Свищука Андрія Олександровича – заст. голови Правління ОСТ «Русанівський масив» з питань розвитку Русанівських Садів та зв’язків з постійними жителями.
4. Поінформувати органи управління ОСТ «Русанівський масив» про створення об’єднання постійних жителів Русанівських Садів і звернутися до Ради голів ОСТ «Русанівський масив» з поданням про включення до її складу Свищука А.О. як виразника інтересів членів цієї категорії садівників.
5. Координатору Свищуку А.О. спільно з Правлінням ОСТ «Русанівський масив» невідкладно забезпечити оформлення членства в об’єднанні постійних жителів Русанівських Садів, включно з прийомом внесків у розмірі 1000 грн. на рік (п. 5.12.5 Статуту ОСТ), видачею членських книжок (п. 4.2.2 Статуту ОСТ) тощо.
6. Встановити, що, до ухвалення постійного регламенту роботи чергові збори членів об’єднання постійних жителів Русанівських Садів можуть бути скликані Правлінням ОСТ «Русанівський масив» на пропозицію координатора Свищука А.О. або з ініціативи не менше третини засновників об’єднання.
Рішення зборів постійних жителів Русанівських Садів
від 4 листопада 2012 року
 

Русанівські Сади © 1957-2020 Всі права захищені
За умови використання материалів посилання на http://sady.in.ua обов’язкове

Rambler's Top100